اتوماسیون صنعتی یا خودکارسازی (اتوماسیون‌ قابل‌ برنامه ریزی)